Avtorstvo in pravica do intelektualne lastnine

V podjetju KLIN, proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. smo imetniki vseh avtorskih pravic na vsebini, objavljeni na spletni strani (www.spletne strani). Za zasebno in nekomercialno uporabo lahko tiskate, kopirate ali shranite dele spletne strani. Vsebin na spletni strani ne smete uporabljati v komercialne namene.

 

Na spletni strani, katere lastnik ste, lahko ustvarjate povezave na našo spletno stran na način, ki je skladen s pravom in ne škoduje našemu dobremu imenu, ugledu ali poslovanju. Prepovedano je objavljanje povezav na spletno stran, ki nakazujejo ali bi lahko nakazovale na kakršnokoli povezovanje, sodelovanje ali potrditev z naše strani, ki pa ne obstaja.

 

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli lahko umaknemo dovoljenje za objavljanje povezav na Spletno stran in/ali brez navedbe razloga zahtevamo, da takoj umaknete kakršnokoli povezavo na Spletno stran.

Smo prejemniki sofinanciranja evropske unije

Več informacij